Điều khoản sử dụng

Chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng

Hiện nay mỗi một website đều có những điều khoản sử dụng được đưa ra để quy định việc truy cập và sử dụng dịch vụ.

Khi truy cập hoặc sử dụng một dịch vụ nào đó trên website HBS Bee thì người dùng bắt buộc phải đồng ý với những điều khoản mà chúng tôi đặt ra.

Nếu những người dùng nào không đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không đồng ý với những điều khoản, chính sách của HBS Bee thì vui lòng dừng truy cập, sử dụng dịch vụ trên HBS Bee ngay lập tức.

Truy cập HBS Bee

Những dịch vụ hoặc hoạt động thông tin nào mà HBS Bee cung cấp thì chúng tôi có quyền bảo lưu, thay đổi, chấm dứt mà không cần thông báo trước. Để quá trình sử dụng, trải nghiệm của người dùng được tốt thì chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp một số thông tin trong quá trình đăng ký tài khoản như tên, gmail.

Những thông tin mà người dùng cung cấp cần được đảm bảo là hoàn toàn chính xác và không phải spam. Với những thông tin này thì chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các chính sách bảo mật mà HBS Bee đặt ra.

Khi đăng ký thông tin tài khoản tại HBSBee.Com thì bạn sẽ được cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu để sử dụng. Bạn phải có nghĩa vụ trong việc bảo mật thông tin của chính bạn, không được tiết lộ thông tin đăng nhập cho các người khác hoặc tổ chức khác.

Thông tin tài khoản này chỉ được sử dụng đối với cá nhân bạn, không tự ý cho phép người khác sử dụng chung. Trong trường hợp bạn nghi ngờ có người khác truy cập trái phép tài khoản của bạn, hãy liên hệ với HBS Bee để được hỗ trợ kịp thời.

Chúng tôi có quyền khóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu nhận ra các hiện tượng bất thường khác mà không cần thông báo trước.

Thương hiệu

Bạn không có quyền sử dụng thương hiệu HBS Bee nếu như chưa có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Các thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm của các bên thứ ba xuất hiện trên HBS Bee không thể hiện bất kỳ sự liên kết, hợp tác nào với chúng tôi cả.

Quyền sở hữu trí tuệ

HBS Bee cho phép người dùng sử dụng dịch vụ, tài nguyên trên website với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên bạn không được sao chép, sửa đổi, truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào được đăng tải trên HBS Bee. Ngoại trừ các trường hợp được thực hiện tự động bởi máy tính hoặc trình duyệt web.

Hành vi bị nghiêm cấm

HBS Bee cho phép người dùng sử dụng dịch vụ, thông tin với mục đích hợp pháp và thỏa mãn các điều khoản mà chúng tôi đặt ra.

Chúng tôi đặc biệt nghiêm cấm việc sử dụng thông tin, dịch vụ để phục vụ cho cá nhân hoặc vi phạm pháp luật.

Đóng góp của thành viên

HBS Bee có các tính năng về bảng tin, gửi tin nhắn và các profile cá nhân của người dùng. Những tính năng này gọi chung là dịch vụ tương tác. Những dịch vụ tương tác này cho phép các thành viên truyền tải, xuất bản nội dung qua lại với nhau hệ thống dịch vụ, tài nguyên của HBS Bee.

Khi người dùng gửi các thông tin tới những dịch vụ của HBS Bee thì thông tin đó không gọi là thông tin bảo mật. Đó được coi là sự đóng góp hoặc cung cấp trên dịch vụ của chúng tôi. Với những thông tin đóng góp này thì HBS Bee không có quyền thu hồi hoặc tái xuất bản, sửa đổi thông tin.

Thông tin mà bạn đóng góp cho chúng tôi thì bạn phải có quyền và kiểm soát được nguồn thông tin đó. Bạn phải đảm bảo những thông tin này là chính xác, độ tin cậy cao và tính hợp pháp cao. Với các bên thứ ba thì HBS Bee không có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về nội dung, hoặc tính chính xác theo sự đóng góp của người dùng.

Giám sát và thi hành

HBSBee.Com có những quyền hạn sau:

Chúng tôi có quyền loại bỏ, từ chối những đóng góp vi phạm hoặc không phù hợp dựa theo các tiêu chí theo đánh giá của HBS Bee. Có quyền sửa đổi, chỉnh sửa các thông tin đóng góp cho phù hợp nếu cần thiết. Cung cấp các thông tin, danh tính của bạn trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Có quyền chấm dứt quyền truy cập, hoạt động trên một hoặc tất cả các dịch vụ của chúng tôi với bất cứ lý do nào khác.

HBS Bee không hoàn toàn có thể kiểm duyệt được tất cả các thông tin, nội dung đăng tải trên website. Cũng không thể loại bỏ, xử lý các thông tin đó ngay lập tức sau khi được đăng tải.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các bên thứ ba về việc không thể loại bỏ kịp thời các thông tin mà các thành viên đã đóng góp.

Tuân thủ tiêu chuẩn nội dung

Nội dung mà các thành viên cung cấp phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Những tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng cho toàn bộ đóng góp của thành viên.

Dựa vào các thông tin cung cấp

Những nguồn thông tin được thông qua hoặc có sẵn trên HBSBee chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin chung. Các thông tin này có thể sẽ được cập nhật theo một lịch trình thời gian, tuy nhiên những nội dung này không nhất thiết phải đẩy đủ hoặc cập nhật hoàn chỉnh.  Các thông tin có sẽ có thể được thay đổi, chỉnh sửa vào bất kỳ thời điểm nào.

Thông tin được cung cấp trên website cũng được sử dụng cho mục đích chung. Những vấn đề liên quan đến độ chính xác, tính hiệu quả, tin cậy của thông tin được cung cấp thì đó không phải trách nhiệm của chúng tôi, HBS Bee từ chối nhận trách nhiệm về việc này. Bạn phải tự chịu trách nhiệm với các hành động nếu sử dụng thông tin trên website HBSBee.Com.

Vấn đề vi phạm bản quyền

HSB Bee luôn chú trọng đến vấn đề bản quyền nội dung, hình ảnh, thương hiệu và sẽ thông báo vi phạm bản quyền theo đúng quy định của pháp luật. Nếu bạn chắc chắn rằng có thông tin cung cấp trên trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ bằng cách liên hệ với chúng tôi qua hòm thư hoặc số điện thoại.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, HBS Bee sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của HBS Bee.

Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng HBS Bee không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.